Olen Tanja Roth, koulutukseltani olen erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS),  ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (PPKYO),  kuntoutuksen ohjaaja (AMK),  Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot, Hanna Pinomaa (EFT), kognitiivinen lyhytterapeutti eat.  (Integrum lyhytterapiainstituutti Oy), Voimavarakeskeinen työnohjaaja  (Dialogic Oy).

Kokemustani olen kerryttänyt tekemällä terapia-, koulutus- ja kuntoutuksen ohjausta useiden vuosien ajan. Kokemusta löytyy myös päihde-ja mielenterveystyöstä. Toteutan työtäni monimuotisesti sekä valtakunnallisesti esimerkiksi kasvokkain, etäyhteyksin ja kotikäyntinä. Terapiatyössäni hyödynnän erilaisia terapiasuuntauksia ja menetelmiä. Työtapani ovat lyhytterapiaan kohdentuvia, voimavaralähtöisiä ja eteenpäin suuntaavia. Työskentelen yksilöiden, pariskuntien, perheiden, nuorten, aikuisten, työikäisten, ikääntyvien, erilaisten ryhmien kanssa. Teen yhteistyötä eri organisaatioiden ja palvelun tuottajien kanssa.

Erityisosaamiseni:  seksuaalisuus, seksuaalikasvatus ja vammaisuus, vammautuminen, pitkäaikaiset ja harvinaiset sairaudet, avustettu seksi ja sen prosessiohjaus.

Työni lähtökohta on syrjintävapaa ja arvoneutraali ihmisen kohtaaminen


Tasapainoiseksi, Puolikas Auringonkukkalogo