Terapia-, kuntoutus- ja koulutuspalvelu, Ota yhteyttä tai siirry ylös

Terapia-, kuntoutus- ja koulutuspalvelu


Olen Tanja Roth, koulutukseltani olen erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS),  ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti,  kuntoutuksen ohjaaja (AMK),  Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot, Hanna Pinomaa (EFT), kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyystutkinto valmistun tammikuussa 2021 (Integrum lyhytterapiainstituutti Oy), voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus opisk, (Pohjois-Pohjanmaan kesäyo./Dialogic Oy).

Kokemustani olen kerryttänyt tekemällä terapia-, koulutus- ja kuntoutuksen ohjausta useiden vuosien ajan. Kokemusta löytyy myös päihde-ja mielenterveystyöstä. Toteutan työtäni monimuotisesti sekä valtakunnallisesti esimerkiksi kasvokkain, etäyhteyksin ja kotikäyntinä. Terapiatyössäni hyödynnän erilaisia terapiasuuntauksia ja menetelmiä. Työtapani ovat lyhytterapiaan kohdentuvia, voimavaralähtöisiä ja eteenpäin suuntaavia. Työskentelen yksilöiden, pariskuntien, perheiden, nuorten, aikuisten, työikäisten, ikääntyvien, erilaisten ryhmien kanssa. Teen yhteistyötä eri organisaatioiden ja palvelun tuottajien kanssa.

Erityisosaamiseni:  seksuaalisuus, seksuaalikasvatus ja vammaisuus, vammautuminen, pitkäaikaiset ja harvinaiset sairaudet, avustettu seksi ja sen prosessiohjaus.

Työni lähtökohta on syrjintävapaa ja arvoneutraali ihmisen kohtaaminen

Ajankohtaista:
Kevään 2021 koulutukseen ilmoittautumiset käynnissä! Seuraa uusia koulutuksia koulutukset-välilehdellä.

UUTTA: Otan vastaan työnohjaukseen asiakkaita ja ryhmiä. Työnohjausta saatavilla  myös etäohjauksena. Pyydä nyt tarjousta työnohjauksesta itsellesi-, ryhmälle- tai työyhteisöllesi


Tasapainoiseksi esittely