Olen auktorisoitu erityistason seksuaaliterapeutti (NACS). Otan vastaan pääasiassa Oulussa yksilö-ja pariasiakkaita sekä valtakunnallisesti etä- ja puhelinterapian kautta


Ihmissuhde- ja pariterapia

Ihmissuhde ja pariterapiassa käsitellään vuorovaikutukseen liittyviä asioita esimerkiksi: ihmissuhteet, tunteet, seksuaalisuus sekä elämänkaaren tapahtumat. Ihmissuhde- ja pariterapialla lisätään terapiaan hakeutuvien tai hakeutuvan itsetuntemusta sekä tunneyhteyttä omaan itseen ja toiseen. Ihmissuhteet ja parisuhteet elävät ja muuttavat muotoaan elämänkulun aikana samoin kuin ihmisyys seksuaalisuus, ja elämäntilanteet. Ihmissuhde ja pariterapiaan voi tulla missä suhteen vaiheessa tahansa esimerkiksi kriisin hetkellä, suhteiden välillä, uuden ihmissuhteen alkaessa tai suhteiden päättyessä. Terapiaan kannattaa hakeutua myös suhteen hoitamiseksi aika ajoin.

Terapiaan voi tulla yksin tai yhdessä. Tapaamisia on usein 1-10 tai tilanteen mukaan enemmän.

Ihmissuhde- ja pariterapiassa käyttämäni menetelmät pohjautuvat seksuaaliterapiaan, ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan, tunnekeskeiseen pariterapiaan sekä kognitiiviseen terapiasuuntaukseen.

Terapiat; Sydänmuki kahvi. Hangella.


Tunnekeskeinen pariterapia

Tutkimusten mukaan tehokas ja toimiva pariterapiamenetelmä on tunnekeskeinen pariterapia (emotionally focused couple therapy, EFT). Tunnekeskeisessä pariterapiassa tunteet ovat keskeisenä elementtinä parisuhdevaikeuksiin pureuduttaessa. Tavoitteena on auttaa puolisoita prosessoimaan emotionaalisia reagointitapojaan siten, että he oppisivat toimivamman tavan olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tunnekeskeinen pariterapia on työskentelymenetelmä, joka on suunniteltu toteutettavaksi 8–20 istunnossa.

Terapiat, Kädet muodostavat sydänkuvion.


Seksuaaliterapia

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä, joka näyttäytyy ja vaikuttaa kaikilla terveyden osa-alueilla. Seksuaalisuus ja sukupuolen kokeminen, seksuaaliset tarpeet, mieltymykset ja fantasiat ovat jokaiselle omanlaisiaan. Seksuaalisuus on muun muassa omaan itseen ja toisiin ihmisiin tutustumista. Seksuaalisuuteen ja sukupuolen kokemiseen liittyvät asiat voivat herättää erilaisia tunteita kuten: hämmennyksen, häpeän tai syyllisyyden tunteita. Erilaisilla muutostilanteilla elämässä, fyysisillä ja psyykkisillä sekä vakavilla sairauksilla, seksuaalisilla toimintahäiriöillä, riippuvuus- ja luottamusongelmilla on vaikutuksia niin omaan kuin kumppaninkin elämään. Asioista puhuminen saattaa olla vaikeaa ja salailu vie energiaa sekä horjuttaa tasapainon ja hallinnan tunteita elämässä. Seksuaaliterapia on tarkoitettu hyvinvointisi tueksi, jotta sinä voit tunnistaa itsessäsi olevia asioita, jotka vaikuttavat hyvinvointiisi.

Seksuaaliterapiaan voivat hakeutua eri-ikäiset ihmiset ja seksuaaliterapia voi sisältää myös pariterapiaa. Terapiassa ratkaisuja etsiessä kartoitetaan asiakkaan nykytilannetta sekä seksuaalihistoriaa. Seksuaaliterapia on luottamuksellista keskustelua, jossa hyödynnän kognitiivista, ratkaisukeskeistä sekä tunnekeskeistä terapiasuuntausta. Seksuaaliterapia ei koskaan sisällä fyysistä koskettamista. Seksuaaliterapia on lyhytterapiaa, joka sisältää usein 1-20 tapaamiskertaa kerran viikossa ja voi olla kokonaiskestoltaan noin 1-2 vuotta.

Terapiat; Ilo, Suru, Pelko, Rakkaus, Viha, Viharakkaus, Kaipaus, Täyttymys, Onnistumisen tunne, Epäonnistumisen tunne, Häpeä, Nolous, Sydämellinen, Petollinen, Empatia, Tunteeton


Lyhytterapiat

Millaisia ovat lyhytterapiat, yleensä?


Seksuaaliterapia

Millaisia ovat seksuaaliterapian, lyhytterapiat?


Ratkaisukeskeinen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tavoitteellista, voimavarakeskeistä, muutokseen ja tulevaisuuteen suuntaavaa lyhytterapiaa. Terapia kohdentuu pääasiallisesti ongelmien ratkaisemiseen enemmän kuin niitä aiheuttaneiden syiden etsimiseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu moniin asioihin, jotka koet ongelmaksi, jotka herättävät huolta ja joihin haluat muutosta. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa askeleet ovat pieniä, mutta tärkeitä. Terapeuttina autan sinua etsimään yhdessä harjoitusten avulla tietäsi tavoittelemaasi muutokseen, jolla on sinulle ja elämällesi hyvää tekevä vaikutus. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa tapaamisia on yhteensä noin 1-20 kertaa ja prosessi voi kestää myös noin 1 tai 2 vuotta. Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin tapaamiskerta voi viedä pitkälle.

Terapiat; Kivipolku sinisessä vedessä.


“Aivoissa rakentuvaa mieltä voi ohjata kohti mielikuvaa, joka auttaa saavuttamaan tavoitteen, jolla on hyvinvointia ja tasapainon tunnetta lisäävä vaikutus”


Ratkaisukeskeinen terapia voi soveltua sinulle, jos kaipaat johonkin huolta herättäneeseen tai ongelmaksi kokemaasi asiaan muutosta. Tule rohkeasti sellaisena kuin olet – olet lämpimästi tervetullut


Kognitiivinenterapia

Millainen on kognitiivinen lyhytterapia?


Etäterapiat

Miten pidämme etäterapiat?

Käytämme yleensä Teams- tai puhelinsoitto etäyhteyttä.

Ota rohkeasti yhteyttä