Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta. Jos tarvitset asiantuntija-apua seksuaalisuuteen ja kuntoutusohjaukseen liittyvissä asioissa voit varata konsultaatio- tai neuvonta-ajan minulta erikseen. Voin tulla myös konsultoimaan yrityksiä tai organisaatioita heille ajankohtaisista asiantuntijuusalueeni asioista.

Seksuaalineuvonta ja ohjaus

Seksuaalineuvonta soveltuu kaiken ikäisille ihmisille. Seksuaalineuvonnan tarpeen ja tavoitteen määrittelee ensisijaisesti asiakas itse. Seksuaalineuvoja ei ole auktoriteetti, joka ratkaisee ongelmat vaan hän etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa, opastaa ja ohjaa. Seksuaalineuvonta voi käsittää 1–5 tapaamiskertaa. Seksuaalineuvonta on luottamuksellista keskustelua. Seksuaalineuvonnassa käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi

 • Oma seksuaalisuus
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Kehollisuus
 • Sukupuolen moninaisuus
 • Riippuvuudet
 • Seksuaaliset mieltymykset
 • Seksuaalinen halu/haluttomuus
 • Lisääntymisterveys
 • Ihmissuhteet ja vanhemmuus

Seksuaaliohjaus

Ohjaaminen on seksuaalineuvonnan osa-alue, jossa on kyse tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittämisestä, tavoitteellisesti ohjaajan tuella. Neuvonta ja ohjaaminen voivat liittyä lähes mihin tahansa henkilön seksuaalisuuden, sukupuolisuuden tai ihmissuhteiden alueelle.

Ohjaaminen voi sisältää esimerkiksi:

 • Seksuaalisuuden puheeksi ottamista
 • Tunne- ja turvataitojen harjoittelemista
 • Seksuaalitoimintojen ja anatomian opettamista
 • Sooloseksistä keskustelemista ja sen opettamista
 • Toiminnalliseen seksiin liittyvät haasteet
 • Ihmissuhdetaitojen opettelua

Seksuaalikasvatus

Minulle seksuaalinen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ovat ensiarvoisen tärkeä asioita. Monialaisella ja yhdenvertaisella seksuaalikasvatuksella lisätään turvallisuutta, se on tärkeä osa tunne-ja turvataitoja. Olen auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS). Toimin yhteistyössä tällä hetkellä usean eri palveluntuottajan toiminnassa seksuaalikasvattajana. Ota yhteyttä jos haluat seksuaalikasvatusta työyhteisöllesi, koululle, vanhempainryhmälle, nuorten ryhmälle, lasten tunne- ja turvataitoryhmälle. Voit myös tilata minulta ajan yksilölliseen seksuaalikasvatus- ja ohjaus tapaamiseen. Teen laitos- ja kotikäyntejä tarvittaessa.

Seksuaalikasvatukseen kuuluu myös tietoa ja opetusta tunne- ja turvataidoista yhdenvertaisin menetelmin. Voin pitää myös lapsille-ja nuorille suunnattuja tunne-sekä turvataitoihin keskittyviä ryhmäkertoja.