Seksuaalineuvonta, Ota yhteyttä tai siirry ylös

Seksuaalineuvonta, ohjaus- ja kasvatus

Seksuaalineuvonta. Jos tarvitset asiantuntija-apua seksuaalisuuteen ja kuntoutusohjaukseen liittyvissä asioissa voit varata konsultaatio- tai neuvonta-ajan minulta erikseen. Voin tulla myös konsultoimaan yrityksiä tai organisaatioita heille ajankohtaisista asiantuntijuusalueeni asioista.

Seksuaalineuvonta ja ohjaus

Seksuaalineuvonta soveltuu kaiken ikäisille ihmisille. Seksuaalineuvonnan tarpeen ja tavoitteen määrittelee ensisijaisesti asiakas itse. Seksuaalineuvoja ei ole auktoriteetti, joka ratkaisee ongelmat vaan hän etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa, opastaa ja ohjaa. Seksuaalineuvonta voi käsittää 1–5 tapaamiskertaa. Seksuaalineuvonta on luottamuksellista keskustelua. Seksuaalineuvonnassa käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi

 • Oma seksuaalisuus
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Kehollisuus
 • Sukupuolen moninaisuus
 • Riippuvuudet
 • Seksuaaliset mieltymykset
 • Seksuaalinen halu/haluttomuus
 • Lisääntymisterveys
 • Ihmissuhteet ja vanhemmuus

Ohjaaminen on seksuaalineuvonnan osa-alue, jossa on kyse tietojen, taitojen ja valmiuksien kehittämisestä, tavoitteellisesti ohjaajan tuella. Neuvonta ja ohjaaminen voivat liittyä lähes mihin tahansa henkilön seksuaalisuuden, sukupuolisuuden tai ihmissuhteiden alueelle.

Ohjaaminen voi sisältää esimerkiksi:

 • Seksuaalisuuden puheeksi ottamista
 • Tunne- ja turvataitojen harjoittelemista
 • Seksuaalitoimintojen ja anatomian opettamista
 • Sooloseksistä keskustelemista ja sen opettamista
 • Toiminnalliseen seksiin liittyvät haasteet
 • Ihmissuhdetaitojen opettelua

konsultaatiot ja neuvonta

Seksuaalikasvatus

Minulle seksuaalinen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ovat ensiarvoisen tärkeä asioita. Monialaisella ja yhdenvertaisella seksuaalikasvatuksella lisätään turvallisuutta, se on tärkeä osa tunne-ja turvataitoja. Olen auktorisoitu seksuaalikasvattaja (SSS). Toimin yhteistyössä tällä hetkellä usean eri palveluntuottajan toiminnassa seksuaalikasvattajana. Ota yhteyttä jos haluat seksuaalikasvatusta työyhteisöllesi, koululle, vanhempainryhmälle, nuorten ryhmälle, lasten tunne- ja turvataitoryhmälle. Voit myös tilata minulta ajan yksilölliseen seksuaalikasvatus- ja ohjaus tapaamiseen. Teen laitos- ja kotikäyntejä tarvittaessa.

Seksuaalikasvatukseen kuuluu myös tietoa ja opetusta tunne- ja turvataidoista yhdenvertaisin menetelmin. Voin pitää myös lapsille-ja nuorille suunnattuja tunne-sekä turvataitoihin keskittyviä ryhmäkertoja.


Asiantuntija konsultaatiot ja lausunnot, Ota yhteyttä tai siirry ylös

Asiantuntija konsultaatiot ja lausunnot

Konsultoin pyydettäessä yksityisiä henkilöitä ja työyhteisöjä aiheista seksuaalisuus, vammaisuus, vammautuminen, pitkäaikaiset sairaudet, avusteinen seksi, seksuaaliohjaus ja avusteisen seksin prosessiohjaus. Voit myöskin pyytää minulta näihin liittyviä lausuntoja tai asiantuntijaluentoja tarpeen vaatiessa, esimerkiksi tueksi kuntoutustukipalveluiden hakemisessa. Asiakas määrittelee itse tarvitsemansa asiantuntemuksen.

konsultaatiot ja neuvonta

 


Kuntoutuksenohjaus, Ota yhteyttä tai siirry ylös

Kuntoutuksen ohjaus

Kuntoutuksen ohjaus on lakisääteistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Case management tarkoittaa kuntoutumiseen liittyvää prosessia, jonka tavoitteena on määritellä asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet ja löytää niiden kanssa parhaiten yhteensopivat palvelut. Keskeistä tässä prosessissa on palvelujen keskitetty ja vastuullinen koordinointi yhdessä palvelun käyttäjän kanssa. Kuntoutuksen ohjauksessani työskentelytapani ovat case management ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Käyntikerrat kuntoutuksen ohjaukseen sovitaan aina tilanteen mukaan.

Kuntoutuksen ohjaus

Voin olla muun muassa apunasi:

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän palveluihin ohjautumiseen ja hakemusten täytössä
 • Kuntoutumisesta ja omasta terveydestä huolehtimiseen
 • Kasvatukseen ja koulunkäynnin suunnitteluun
 • Ammattiin ja työelämään
 • Yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan osallistumiseen
 • Itsenäisen elämän suunnitteluun
 • Harrastuksiin ohjautumiseen
 • Kodin muutostyöt
 • Apuvälineet työhön ja opiskeluun
 • Kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen apu
 • Seksin apuvälineet

 

Kuntoutuksen ohjaajana voin tarvittaessa toimia myös koordinaattorina, yhteystyössä ja yhteyshenkilönä asiakkaan ja eri palvelutuottajien välillä.


Tukikeskustelut, Ota yhteyttä tai siirry ylös

Tukikeskustelut

Puhu minulle sinua juuri nyt askarruttavista asioista. Olen läsnä täällä sinua varten ja tarjoan sinulle ammatillista tukikeskustelun mahdollisuutta. Puhuessasi asioita ääneen monet asiat aukeavat myös sinulle itsellesi paremmin. Tukikeskustelu on psykososiaalista keskustelutukea, joka ei sisällä terapiaa. Tukikeskustelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa esimerkiksi haluat keskusteluapua johonkin sinulle ajankohtaiseen aiheeseen, muuta apua ei juuri nyt ole saatavilla, sinua on kohdannut äkillinen elämänmuutos tai kriisi.

 

Ajan voit varata myös puhelin- tai nettivastaanottona.