VOIMAA JA TASAPAINOISEKSI 1. (4)Koulutus, luennot ja kurssit, Ota yhteyttä tai ylös

Koulutus, luennot ja kurssit

Koulutus. Terapioiden ja kuntoutusohjauksen lisäksi eri asiakasryhmät ja organisaatiot voivat kauttani tilata koulutuksia, luentoja, parisuhdekursseja sekä työssäjaksamista ja psyykkistä hyvinvointia lisääviä terapeuttisia virkistyspäiviä tai konsultaatiokäyntejä työyhteisölle.


Esimerkkejä koulutuksistani:

 • Vammaisuus seksuaalineuvonnan valokeilassa – vammaisuus, vammautuminen ja sairaudet sekä seksin apuvälineet (suunnattu seksuaalineuvojille ja –opiskelijoille, 1 päivä)
 • Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus +seksin apuvälineet (1-2 päivää)
 • Yhdenvertainen seksuaalikasvatus osana tunne-ja turvataitoja
 • Seksuaalisuus ja seksi – kohdennetusti eri vamma- ja sairausryhmille

Esimerkkejä luennoistani:

 • Läheisriippuvuus-kenen elämää elät?
 • Luopumisia ja voimavaroja elämänkaaressa
 • Syyllisyyttä ja häpeää
 • Seksuaalisuus ja vanhemmuus pienlapsiperheessä
 • Seksuaalisuus elämänkaaressa
 • Uskottomuus ja rinnakkaissuhteet
 • Seksuaalisuus ja seksuaalinen nautinto
 • Avusteinen seksi – mitä se on?
 • seksuaalisuus ja vammaisuus tai kohdennetusti seksuaalisuudesta eri vamma- ja sairausryhmissä, avusteisesta seksistä, seksuaalisuuden kohtaamisesta asiakastyössä.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan sinun tarpeitasi vastaava kokonaisuus.